ชุดเครื่องสำอางค์ต่อต้านการเสื่อมวัย


ใช้เทคโนโลยีระดับสูง คุณภาพราคา 9,xxx บาท บรรจุภัณฑ์สวยหรูหรา ช่วงแนะนำจำหน่ายในราคาสมาชิก 5,000 บาท เท่านั้น ซื้อสินค้า 1ชุดก็เป็นสมาชิกกับBSY โดยถาวร ง่ายๆ สร้างรายได้หลักแสน โดยการแนะนำได้ทันที

Anti-Aging
Instruction
Renergie Morpholift Set

3D Revialzing Lotion 100ml
It utilizes 3D Lifting technology to moisturize the skin, prevent
the skin from dehydrating.Enrich with Multi-peptide Restoring
essence, stimulus skin natural Collagen system,enhance the
elasticity of skin, and lift the skin to be more smooth, soft,
radiant and transparent.
Ingredients: water,hyaluronic acid, coenzyme Q10, energy
microalgae, collagen peptides
Direction:Apply an appropriate amount of this product on
cleansed face and neck. Use regularly day and night after
cleansed.
Caution: Please stop using if irritation occurs.Keep out of reach
of children. Avoid contact with eyes. Should this occur,rinse
with water immediately.
----------------------------------------------------------------------------------------
3d Beauty Essence 50ml
It utillizes 3D lifting technology and contains Multi-peptide
Restoring essence, effectively defense the environmental
damage, restore and enhance skin capability of barrier,
prevent of early aged skin. The Precious golden particles help
to tone the complexion, lift the skin, leave the skin looks more
radiant, delicate,younger.
Ingredients: water, five peptides, six peptides, coenzyme Q10,
hydrolyzed collagen, hyaluronic acid, energy microalgae.ate
Direction: Apply an appropriate amount of this product on
cleansed face, gently massage until it asorbed completely
Use regularly day and night after cleansed
Caution: Please stop using if irritation occurs. Keep out of
reach of children. Avoid contact with eyes. Should this occur,
rinse with water immediately
-------------------------------------------------------------------------------------
3D Lifting Cream 50g
It utilizes 3D lifting technology with precious ingredients to
provide deeply and widely care for your skin, anti of the early
aging skin. Combine with caring, Revitalizing, and restoring
three afficiencies together. Leave the skin younger long-
lasting,smooth and tender,
Ingerdients: water, five peptides, six peptides, botulinum,
coenzyme Q10, hydrolyzed collagen, hyaluronic acid, energy
microalagae.
Directon: Apply an appropriate amount of this product on
cleansed face, gently massage untill it absorbed completely.
Use regularly day and night after cleansed
Caution: Please stop using if irritation occurs. Keep out of
reach of chidren. Avoid contact with eyes. Should this occur,
rinse with water immediately.
----------------------------------------------------------------------------------------
3D Anti-age boost Lotion 9mlx2

It utilizes 3D lifting technology and multi skin restoring essence,
activate skin defense barrier, intensively repair the damging
skin, and strengthen skin defense capability structure.
Effectively provides sufficient amount of nutrition and hydra
to delay the aging skin younger long-lasting, smooth and tender.
Ingredients: water,five peptides,six peptides, coenzyme Q10,
gold huancai particles, smooth and tender.
Ingredients:water, five peptides, six peptides, coenzyme Q10,
gold Huancai particles, hyaluronic acid, energy microalgae.
Direction : Apply an appropriate amount ofthis prduct on
cleansed face, especially for some areas where come out the
wrinkles,gently massage untill it absorbed completely.Use
regularly day and night after cleansed
Caution: Please stop using if irritation occurs. Keep out of
reach of chilren. Avoid contact with eyes. Shold this occur,
rinse with water immediately.

สนใจติดต่อ : คุณพงษ์สุดา  คุ้มมิตร  (เจ๊สุ) 03-8283565, 087-7440417

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น